Uputstvo za upotrebu naočara

Pridržavanje sljedećih uputstava će vam omogućiti da održite vaše naočare
u najboljem mogućem stanju.

Upozorenja:
• Ne ostavljajte svoje naočare na radnim površinama, sjedištima kako biste
izbjegli slučajna oštećenja;
• Nemojte ležati ili spavati dok nosite naočare;
• Uvijek odlažite naočare u odgovarajuću futrolu;

Naznake za pravilnu upotrebu:
• Kada skidate naočare uvijek ih držite za obje ručke;
• Ako vam vaše naočare više ne odgovaraju, tj. ne leže na licu kao kada ste ih
preuzeli od optičara, posjetite optičara ponovo da bi ih podesio;
• Budite oprezni u dnevnim aktivnostima pri kojima mogu da se oštete naočare;
• Ukoliko ne možete da odložite nočare u futrolu, nemojte ih odlagati tako da
stakla dolaze u kontakt sa nekom površinom;
• Ne ostavljajte plastične naočare u blizini izvora toplote i ne izlažite ih uslovima
visokog rizika, kao što su saune, fen za sušenje kose ili u automobilu ispod stakla
izložene sunčevom zračenju;

Čišćenje:
• Koristite isključivo proizvode preporučene od strane optičara i namjenske tečne
deterdžente za čišćenje. Osušite naočare sa odgovarajućom tkaninom.
• Koristite vodu ukoliko nemate preporučene proizvode.
• Nemojte koristiti agresivne deterdžente, alkohol, lak za kosu…

Održavanje:
• Redovno provjeravajte da li su svi zavrtnji pravilno stegnuti da bi izbjegli
demontiranje stakala

Važno je imati na umu da naočare neće ostati nepromjenjene tokom svog upotrebnog vijeka, pa je neophodna povremena provjera i podešavanje kod optičara.

Moja Optika Stanković vam stoji na raspolaganju za sve korekcije na vašim naočarima.